Więcej informacji: https://forum.lvlup.pro/t/zapowiedz-nowych-darmowych-subdomen-dla-klientow-lvlup-pro/9096